TURA GROUP AB

STYRELSE OCH LEDNING

VD
Stefan Eriksson


CFO
Mats Almgren


Vvd/Försäljningschef
Peter Olsson


COO
Pär Eriksson


Styrelseordförande
Hans Jacobsson


Styrelse
Jonas Wimmerstedt
Daniel Johnsson
Petra Carnbäck