TURA GROUP AB

STYRELSE


ORDFÖRANDE: Hans Jacobsson

UTBILDNING: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

FÖDD: 1967

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Hans Jacobsson valdes i samband med SPACetts beslut om att förvärva Tura den 30 juni 2022. Tidigare erfarenhet av börsnoteringar, förvärv, kapitalanskaffningar, investor relations och styrelsearbete.

ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelseordförande i Thinc Jetty Collective AB (publ.), Zinzino AB (publ.), Lohilo Foods AB (publ.), ledamot i Nowa Kommunikation AB, Rönnbacken Ventures AB, suppleant i Whyfinder AB samt diverse uppdrag inom Thinc Jetty Collective koncernens bolag.

UPPDRAG AVSLUTADE INOM DE SENASTE FEM ÅREN

Styrelseordförande i Dalsspira Mejeri AB (publ.), Superfruit Scandinavia AB (publ.), B8 Sverige AB (publ.), ledamot i Tangiamo Touch AB (publ.), Premium Snacks AB (publ.), samt diverse avslutade uppdrag inom Nowa Kommunikation koncerns bolag.
 STYRELSELEDAMOT: Jonas Wimmerstedt

UTBILDNING: Jur. kand. Göteborgs Universitet. Studier vid Hague Academy of International Law.
Reservofficer i Amfibiekåren.

FÖDD: 1970 

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Jonas Wimmerstedt valdes i samband med SPACetts beslut om att förvärva Tura den 30 juni 2022. Advokat och innehavare av Scala Advokatbyrå AB. Lång och bred affärsjuridisk erfarenhet.

ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelseledamot i Scala Advokatbyrå AB. Ett flertal ideella styrelseuppdrag, bland annat styrelseledamot i Allmänna Försvarsföreningen.

UPPDRAG AVSLUTADE INOM DE SENASTE FEM ÅREN

Inga.
 STYRELSELEDAMOT: Daniel Johnsson

UTBILDNING: Civilingenjörsstudier Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

FÖDD: 1968

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Daniel Johnsson valdes i samband med SPACetts beslut om att förvärva Tura den 30 juni 2022. Tidigare erfarenhet av distribution av IT, AV och Multimedia-produkter i rollen som grundare och Vd i Exertis CapTech Ab.

ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelseordförande i Oblique Therapeutics AB, NanoEcho AB, Renable AB, Postery AB, Admazing AB, Quiq Holding AB. Styrelseledamot i Flower Infrastructure Technology (Krafthem) AB, WorkPilots OY, Josi Holding Ab, JHD Holding AB, CapTech Holding Ab. Revisor i Stornärfjällets vägförening.

UPPDRAG AVSLUTADE INOM DE SENASTE FEM ÅREN

Styrelseordförande i Krafthem AB, Styrelseledamot i Exertis Captech AB, i Fractal Gaming AB och i Roscomar Ltd.
 STYRELSELEDAMOT: Petra Carnbäck

UTBILDNING: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborg Universitet

FÖDD: 1976

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Petra Carnbäck valdes i samband med SPACetts beslut om att förvärva Tura den 30 juni 2022. Petra tillträdde som VD för gop koncernen 2015. Tidigare erfarenhet av marknadsföring och försäljning i rollen som Marknadschef på gop.

ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelseledamot gop Sverige AB, gop Holding AB, gop real Estate AB, Jengo AB, gop Norge AS samt gop Danmark A/S

UPPDRAG AVSLUTADE INOM DE SENASTE FEM ÅREN

Inga.

 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
 

VD: Stefan Eriksson

UTBILDNING : Gymnasieekonom

FÖDD : 1966

Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. VD för Tura sedan 1991.

ÖVRIGA UPPDRAG

Ledamot i Voxson Carl-L Eriksson AB, Network Innovation NI Aktiebolag, Q-Bit Data Aktiebolag, Tevan Fastighet AB, Aktiebolag Masgnuk, Carl Douglas AB, N Å Engström Aktiebolag, Graphic Innovation Nordic AB och Tura Ni Holding Aktiebolag.

UPPDRAG AVSLUTADE INOM DE SENASTE FEM ÅREN

Inga.
 CFO: Mats Almgren

UTBILDNING : Civilekonom, Lunds universitet

FÖDD: 1956

Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Mats Almgren tillträdde som CFO för Tura den 1 september 2011 och har en uppsägningstid på 9 månader.

Tidigare erfarenhet av finansiell rapportering och ledning av ekonomifunktion i rollen som CFO på Elanders Ab (publ.) samt som auktoriserad revisor i Arthur Andersen AB.

ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelseordförande i Miolavoro AB, N Å Engström Aktiebolag, styrelseledamot i Tura Scandinavia AB, Network Innovation NI Aktiebolag, Q-Bit Data Aktiebolag, Graphic Innovation Nordic AB, Bostadsrättsföreningen Carlandersplatsen 6 och Earphones Scandinavia AB.

UPPDRAG AVSLUTADE INOM DE SENASTE FEM ÅREN

Ledamot i The Royal Bachelors’ Club Residence AB och ledamot i Diamant Personal AB.
 VVD/FÖRSÄLJNINGSCHEF: Peter Olsson

UTBILDNING: Gymnasieutbildning/IHM Business School

FÖDD: 1973

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Peter Olsson tillträdde som inköpschef 1999, blev vVD 2007 och tillträdde som försäljningschef 2016. Har en uppsägningstid på 3 månader.

ÖVRIGA UPPDRAG

Inga andra uppdrag.

UPPDRAG AVSLUTADE INOM DE SENASTE FEM ÅREN

Network Innovation AB, Q-Bit Data Aktiebolag.
 CTO: Pär Eriksson

UTBILDNING: Gymnasieutbildning, IHM Business School Marketing.

FÖDD: 1972

Ingår i ägarfamiljen och olika arbetsuppgifter i koncernen sedan 1990. Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelseledamot i Voxson Carl-L Eriksson AB, Tura Scandinavia AB, Network Innovation NI Aktiebolag, Q-Bit Data Aktiebolag, Tevan Fastighet AB, Aktiebolag Masgnuk, Mionix AB, Graphic Innovation Nordic AB, Earphones Scandinavia AB. VD Voxson Financial Services AB

UPPDRAG AVSLUTADE INOM DE SENASTE FEM ÅREN

Styrelseledamot i Swedish Logistic Property Nässjö Tanken 2 AB.
 REVISOR

Revisionsbolag KPMG
Auktoriserade revisorn Mikael Ekberg är huvudansvarig revisor.