TURA GROUP AB

TURA GROUP AB AKTIEKURS »

Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Handelsinformation:
ISIN: SE0017083355
Kortnamn: TURA


Spotlight Stock Market AB är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB och är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s k MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights
hemsida (https://spotlightstockmarket.com/).

STÖRSTA ÄGARE
Namn Kapital % Röster % Datum

Voxson Carl-L Eriksson AB

87,00 87,00 2024-03-26

Per Nilsson

2,93 2,93 2022-06-30

Gerhard Dal

2,88 2,88 2022-06-30

Christer Jönsson

1,73 1,73 2024-03-26

Avanza Pension

1,26 1,26

2024-03-26

Money Never Sleeps Holding AB

0,41 0,41 2024-03-26

Rune Löderup

0,40 0,40 2024-03-26

Joel Westerström

0,28 0,28 2024-03-26

Jimmie Landerman

0,23 0,23 2024-03-26
Corpbox AB 0,20 0,20 2024-03-26