2024-06-04 08:42:53

Tura Group AB – Intervju med CEO - Q1 2024

Efter offentliggörandet av Tura Groups kvartalsrapport Q1 2024 genomförde Joel Westerström från Partner Fondkommission en intervju med CEO Stefan Eriksson från Tura Group.