2024-04-30 07:55:00

Tura Group AB Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapporten för 2023 för Tura Group AB (publ) finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.turascandiavia.com

Kontaktpersoner i allt vad gäller denna hållbarhetsrapport är Stefan Eriksson, tel. 0733-51 52 71 och e-post stefan.eriksson@turascandinavia.com

Länk till nyheten som är publicerad på Cision

Hela rapporten (PDF):

Tura Group AB - Hållbarhetsrapport 2023