2024-03-01 15:31:53

Tura Group AB – Intervju med CEO - Q4 rapport och bokslutskommuniké 2023

Efter offentliggörandet av Tura Groups kvartalsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2023 genomförde Joel Westerström från Partner Fondkommission en intervju med CEO Stefan Eriksson från Tura Group.