2024-01-12 13:32:25

Tura Group AB: Uppdatering om effekterna från IT-attacken i Tura Scandinavia AB

Den 8 januari återupptogs leveranserna fullt ut efter den IT-attack bolaget utsattes för i mitten av december. Bolaget har nu återigen full leveranskapacitet och de grundläggande ekonomisystemen och lagersystemet inklusive det automatiserade lagret är tillbaka i drift.

Delar av bolagets EDI-flöden är åter aktiva. Med det sagt sker fortfarande en del orderläggning och ordermottagning manuellt, vilket orsakar merarbete för befintlig personal.

Den ekonomiska skadan under december månad uppskattas till ca 30 mkr i omsättning och ca 5 mkr i bruttoresultat. Vårt stillestånd medför dock inte att våra kunders inköpsbehov upphört, utan vi räknar med att en del av denna omsättning istället kommer att ske i januari.

Bolaget har inte betalat någon lösensumma. Däremot kommer kostnader för IT-säkerhet framgent att öka.

Driftstörningar orsakade av sviterna från IT-attacken kommer att kvarstå och påverka bolagets verksamhet under kommande kvartal.

Vår bokslutskommuniké med ytterligare information och uppdatering om effekter på inledningen av 2024 kommuniceras den 29 februari 2024.


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Eriksson, Tura Group AB
+46 73 351 52 71
stefan.eriksson@turascandinavia.com

Länk till nyheten som är publicerad på Cision

Tura Group AB
Energigatan 15B, 434 37 Kungsbacka, Sweden, Telephone +46 300 56 89 00
www.turascandinavia.com