BLACKVUE

BlackVue är en fordonskamera som spelar in video under körning eller vid parkering. I parkeringsläge används en avancerad rörelsedetektion som enbart spelar in vid rörelse eller om bilen går emot något.

KNAPP_BLACKVUE_SV.jpg