2023-12-19 15:00:59

Tura Group AB: Tura Group påverkat av IT-intrång

Tura Groups dotterbolag Tura Scandinavia AB ”Tura” utsattes under tisdagen för en IT-attack som påverkar flera av bolagets verksamheter. Tura bedömer situationen som allvarlig och att den medför risk för ekonomisk påverkan. Attacken medför inga säkerhetsproblem för medarbetarna.

Omfattningen av angreppet är under utredning. Vi kommer att offentliggöra ytterligare information löpande.


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Eriksson, Tura Group AB
+46 73 351 52 71
stefan.eriksson@turascandinavia.com

Länk till nyheten som är publicerad på Cision

Tura Group AB
Energigatan 15B, 434 37 Kungsbacka, Sweden, Telephone +46 300 56 89 00
www.turascandinavia.com