2023-12-29 13:30:48

Tura Group AB: Information om IT-attacken i Tura Scandinavia AB

Natten mellan måndag 18/12 och tisdag 19/12 utsattes vi i Tura Scandinavia AB för en IT-attack. En händelse som resulterade i att vi på morgonen 19/12 inte kom åt några av våra system. Allt var krypterat.

Redan samma dag påbörjades ett omfattande analysarbete med hjälp av en extern part. Detta för att ta reda på exakt vad som hänt.

Nuläge
Efter lite mer än en vecka, ser vi nu ljuset i tunneln. Flertalet av våra system är åter igång och vi jobbar på att återställa den information som vi förlorat. Med det sagt, återstår en hel del arbete innan vi kan säga att vi är tillbaka där vi var innan attacken.

Framtid
Måndag 8/1 räknar vi med att ha kommit så långt att vi kan köpa och sälja varor som vanligt. Detta dock med ett visst mått av manuell handpåläggning. Kommer att behövas ytterligare tid för att få samtliga automatiska integrationer på plats.


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Eriksson, Tura Group AB
+46 73 351 52 71
stefan.eriksson@turascandinavia.com

Länk till nyheten som är publicerad på Cision

Tura Group AB
Energigatan 15B, 434 37 Kungsbacka, Sweden, Telephone +46 300 56 89 00
www.turascandinavia.com