2023-12-20 14:42:20

Tura Group AB: Information om IT-attacken i Tura Group

Som meddelades igår är Tura Groups dotterbolag och huvudsakliga operativa verksamhet Tura Scandinavia AB ”Tura” utsatt för ett cyberbrott som påverkar företagets IT-system och verksamheter.

Sedan attacken inleddes igår har företaget, med stöd av externa experter, fullt fokus på att återställa systemen till normal verksamhet och att bedöma hela omfattningen av påverkan. För att minimera effekterna har IT-system stängts ned och alternativa lösningar implementerats.

”Återställandet fortlöper enligt plan. Vår organisation arbetar intensivt för att minimera påverkan på kunder och verksamhet. Jag är imponerad över att se hur hårt våra team arbetar för att hantera situationen på bästa möjliga sätt”, säger Stefan Eriksson, VD i Tura Group.

I nuläget utreds omfattningen av eventuell dataförlust. Det är ännu för tidigt att kommunicera attackens ekonomiska påverkan. Attacken har polisanmälts.

Företaget kommer att tillhandahålla ytterligare uppdateringar när signifikat ny information är tillgänglig och dessutom tillhandahålla regelbundna verksamhetsuppdateringar till våra kunder.


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Eriksson, Tura Group AB
+46 73 351 52 71
stefan.eriksson@turascandinavia.com

Länk till nyheten som är publicerad på Cision

Tura Group AB
Energigatan 15B, 434 37 Kungsbacka, Sweden, Telephone +46 300 56 89 00
www.turascandinavia.com