KODAK

Kodak har ökat sitt fokus på kommersiella marknader som en del av en omstrukturering. Företaget har effektiviserat en komplex infrastruktur, gjort stora kostnadsbesparingar och lämnat icke kärnverksamheter.

Idag är Kodak smalare, finansiellt starkare och redo att växa - redo att dra nytta av den digitala övergången som pågår i förpackningsmarknaderna; den växande efterfrågan på grafisk kommunikation runt om i världen, särskilt på tillväxtmarknader; och dynamisk tillväxt på marknaden för tryckt elektronik, sensorer, bränsleceller och andra tryckta produkter med funktioner utöver visuell kommunikation.