TREGREN

Tregren är det ledande finska clean tech företaget som specialiserar sig på att utveckla och tillverka olika lösningar för stadsodling. Alla Tregrens produkter baserar sig på Active Growing Technology, en serie odlingsmetoder utvecklade av Tregren. Deras produkter representerar modern nordisk design, där funktionalitet och design är sammansvetsade till ändamålsenliga produkter.