TAURUS

Med närvaro på samtliga kontinenter är Taurus det ledande varumärket inom Taurus-gruppen. 

Taurus är specialiserade på att täcka samtliga behov i hemmet som exempelvis apparater inom köket, personlig vård samt städning.