RITEK

Ritek strävar efter att vara ledande inom lagringsmedia. Riteks produkter involverar bland annat optiska lagringsmedier som CD, DVD och Blue-ray skiva.