LEXMARK

Lexmark är ett etablerat, innovativt och globalt företag för utskriftslösningar. De har utvecklat bland annat förbrukningsmaterial med syfte att uppnå en hög kvalitet samt livfulla och klara färger som uppfyller kundens standard.