KONICA MINOLTA

BYGGER BROAR MELLAN PAPPER OCH DIGITALISERING.

Konica Minolta är en av världens ledande tillverkare av kontorsmaskiner, multifunktionella system, elektroniska bildbehandlingsprodukter samt industriell mätutrustning. De erbjuder också ett brett sortiment av förbrukningsmaterial.