KANDAO

Kandao forskar samt utvecklar lösningar för videoinspelning och live streaming inom virituell verklighet.