FUJIFILM

Fujifilm är en japansk tillverkare av film och informations och kommunikationsutrustning. Fujifilm är ett av världens ledande företag i sin bransch.