BANTEX

Bantex förvärvades år 2000 Hamelin. Hamelin har idag en stark ställning som en av världens ledande producenter och leverantörer av produkter för kontor och skola. Koncernen har mer än 40 fabriker globalt för papper, kontorsmaterial och kontorsbelysning.