2024-06-04

Tura Group AB – Intervju med CEO - Q1 Rapport 2024

Efter offentliggörandet av Tura Groups Q1 rapport 2024 genomförde Joel Westerström från Partner Fondkommission en intervju med CEO Stefan Eriksson från Tura Group.