2024-03-01

Tura Group AB – Intervju med CEO - Bokslutskommuniké och Q4 Rapport

Efter offentliggörandet av Tura Groups kvartalsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2023 genomförde Joel Westerström från Partner Fondkommission en intervju med CEO Stefan Eriksson från Tura Group.