2023-11-27

Tura Group AB – Intervju med CEO - Q3 Rapport

Efter offentliggörandet av Tura Groups Q3 rapport för perioden juli till september 2023 genomförde Joel Westerström från Partner Fondkommission en intervju med CEO Stefan Eriksson från Tura Group.