2023-09-07

Tura Group AB – Intervju med CEO - Q2 Rapport

Efter offentliggörandet av Tura Groups Q2 rapport för perioden april till juni 2023 genomförde Joel Westerström från Partner Fondkommission en intervju med CEO Stefan Eriksson från Tura Group.