VERBATIM

Fra oppstarten i 1969 har Verbatim formet utviklingen av datalagringsteknologi. Fra disketter til CD, DVD og HD Blu-ray media, eksterne harddisker, flash-minnekort, USB-enheter og SSD. På latin betyr Verbatim "ord for ord", og det har vært brukt siden selskapet startet å illustrere prinsippet om nøyaktig og feilfri registrering av data.