Allmene vilkår for Norges forhandlere 

Leveringsbetingelser

For ordre med netto verdi på mer enn kr. 2 500,- belastes et frakttillegg på 4,0 % for å dekke fraktkostnader. Ordre med lavere nettoverdi enn kr. 2 500,- belastes med kr. 109,- i fraktkostnad.

Betalingsbetingelser

Etter godkjennelse fra vår økonomiavdeling vil 10 dagers kreditt fra fakturadato bli gitt.

Minste ordrebeløp

Dersom totalverdien på de bestilte varene beløper seg til mindre enn kr 1000,- vil varene ikke bli levert. Dog vil ordren bli liggende i vårt system til verdien av varer som kan leveres overstiger minimumsbeløpet. Dersom kunden ønsker det kan hasteleveranser av vare skje. Dette også dersom ordren beløper seg til mindre enn kr 1000,- netto. I så tilfelle tilkommer frakt samt kr 100,- i håndteringskostnad.

Faktura

Faktura sendes ut pr. e-post i PDF-format. Fakturautsendelse pr. brev er mulig, mot et fakturagebyr på kr. 30,-. 

Merverdiavgift

Samtlige priser er angitt eksklusive merverdiavgift.

Forsinkelsesrenter

I henhold til rentesats fastsatt av Finansdept. gjelder en forsinkelsesrente på 12,5% p.a. for 1. halvår 2024.

Returbetingelser

Feilleveranser forårsaket av oss krediteres med 100 % og returneres etter avtale.
Ved retur som ikke er forårsaket av feil gjort av oss gjelder følgende: Etter avtale med returansvarlig hos oss kan kjøperen gis returrett. Fraktkostnader forbundet med slik retur dekkes av kjøper. Det krediteres 90 % av varens kjøpspris.
Før retur av varene skal avtale alltid gjøres med returansvarlig hos Tura Scandinavia. Dette skjer ved at kjøperen tar kontakt med returansvarlig og beskriver problemet. Kunden får et returnummer. Dette returnummeret skal merkes (lesbart) på den forsendelsen som kjøper returnerer.

  • Retur av varer med vareverdi under kr 500,- netto tas ikke imot.
  • Prisede eller åpnede forpakninger tas ikke imot.
  • Reklamasjon må skje innen 14 dager fra mottak av leveransen.
  • Ved avvik av ovennevnte regler aksepteres ikke returen.
  • Ved eventuell transportskade - kontakt speditøren. Ta vare på emballasjen.

 

Returansvarlig

Tom Bækkevold
Tlf: +47 22 62 74 90
E-post: tom.baekkevold@turascandinavia.com
Oslo, november 2022