SAMSONITE

Samsonite, et av de originale reisetilbehørene, bruker sin kompetanse og sitt rykte for innovasjon, når de utvikler unike løsninger for den krevende reisende.

Ved å kontinuerlig søke etter nye trender og tolke behov for reisende bruker Samsonite sin unike erfaring for å gi markedet nyskapninger og nye ideer om og om igjen.