KODAK

Kodak har økt fokuset på kommersielle markeder som en del av en restrukturering. Selskapet har effektivisert en kompleks infrastruktur, gjort betydelige kostnadsbesparelser og forlatt ikke-kjernevirksomhet.

I dag er Kodak smalere, økonomisk sterkere og klar til å vokse - klar til å dra nytte av den digitale overgangen som skjer i emballasjemarkedene; den økende etterspørselen etter grafisk kommunikasjon rundt om i verden, spesielt i fremvoksende markeder; og dynamisk vekst i trykkelektronikk, sensorer, brenselceller og andre trykte produkter med funksjoner i tillegg til visuell kommunikasjon.