NISI

NiSi utvecklar kamera- och cinema filter där fokus ligger på att tillgodose kunden möjligheten till bästa tänkbara bilder.