LUPO

Sedan 2010 har Lupo koncentrerat sig på att utveckla och producera LED-belysning som är specifikt för olika sektorer, särskilt TV, video, live-show, teater och fotografering.