KARL H. STRÖM

När Karl H Ström grundade sitt företag 1919, fanns en tanke att förse marknaden med smarta och säkra produkter av hög kvalitet. En anda som i högsta grad lever kvar i företaget än idag när vi väljer ut produkter. Karl H Ström AB står för hög kompetens och servicegrad med genuin trygghet samt utpräglad långsiktighet.