GREEN CLEAN

Green Clean är verksamt inom utveckling och tillverkning av produkter för rengöring av känsliga ytor inom optik, elektronik, film, fotografi och video, telekommunikation, IT och finmekanik. Kärnprodukten bygger på aerosoler för borttagning av damm – även känt som "konserverad tryckluft".