• Få upp till 1500 SEK i cashback på 
  ett urval av SIGMAs populära ljusstarka objektiv.

  Kampanjperiod: 15 Juli - 30 September

  800 SEK
  SIGMA 24mm F1.4 DG HSM|Art 
  SIGMA 35mm F1.4 DG HSM|Art 
  SIGMA 50mm F1.4 DG HSM|Art

  1500 SEK
  SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM|Art
  SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM|Art 
  SIGMA 70-200mm F2.8 DG OS HSM|Sports

 • Villkor

  Sigma Cashback kampanj
  Tura Scandinavia AB (”TURA”), Energigatan 15B, 434 34 Kungsbacka, +46-300-56 89 00, är ansvarig för denna kampanj.

  För att deltaga måste man vara över 18 år. Distributörer, återförsäljare och personalförsäljning via TURA omfattas inte av kampanjen och får inte delta å sina kunders vägnar. I och med utnyttjande av denna kampanj, anses deltagaren ha lämnat sitt medgivande till dessa villkor.

  Denna kampanj gäller vid köp av utvalda Sigma produkter från återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark. Utvalda Sigma produkter, som ingår i kampanjen, är följande modeller:

  24/1.4 DG HSM|35/1.4 DG HSM|50/1.4 DG HSM
  14–24/2.8 DG HSM|24–70/2.8 DG OS HSM|70–200/2.8 DG OS HSM

  Kampanjen gäller från 15 juli 2020 till och med 30 september 2020 (kampanjperioden). Ansökan cashback kan göras under perioden 15 augusti 2020 till och med 31 oktober 2020 (ansökningsperioden). Deltagare kan enbart få en (1) återbetalning utbetald per Sigma produkt.

  Om kampanjen
  När deltagaren köper någon av ovan uppräknade 6 Sigma produkter och registrerar sig på https://www.turascandinavia.com/sv/sigma-cashback får deltagaren upp till 1,500 SEK/produkt tillbaka av TURA enligt nedanstående tabell:

  24/1.4 DG HSM, SEK 800
  35/1.4 DG HSM, SEK 800
  50/1.4 DG HSM, SEK 800
  14–24/2.8 DG HSM, SEK 1,500
  24–70/2.8 DG OS HSM, SEK 1,500
  70–-200/2.8 DG OS HSM, SEK 1,500

  Produkter som återlämnas (och som inte är defekta) till återförsäljare omfattas inte av kampanjen och deltagare som försöker utnyttja erbjudandet med hjälp av dessa produkter kommer inte att få kampanjbeloppet utbetalat. För det fall TURA redan har betalat ut beloppet, måste deltagaren återbetala utbetalt belopp. Om detta inte sker och TURA får kännedom om sådant förfarande kan det röra sig om bedrägeri och TURA har i sådant fall möjlighet att vidta rättliga åtgärder gentemot inblandade deltagare.

  För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa en utvald Sigma produkt under kampanjperioden och göra en anmälan enligt instruktionerna nedan mellan 15 augusti 2020 och 31 oktober 2020.

  Deltagaren måste registrera sitt köp på https://www.turascandinavia.com/sv/sigma-cashback. Vid registrering skall deltagaren registrera sig och den inköpta produkten. Deltagaren anger även den giltiga produktens serienummer (finns på garantisedel och produkt). Kvitto på erlagd betalning skall laddas upp på vilket inköpsdatum och butikens namn framgår. Deltagaren ska även ange det bankkonto till vilket överföringen ska göras. Bankkontot ska vara deltagarens personliga konto.

  När detta är gjort får deltagaren ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att anmälan har mottagits. Om deltagaren inte fått någon e-postbekräftelse inom 24 timmar efter anmälan kan deltagaren kontakta TURA på sigma@turascandinavia.com.

  När deltagarens anmälan har tagits emot och godkänts kommer TURA att arrangera en överföring på upp till SEK 1,500 till deltagarens bankkonto. 

  TURA kommer att sträva efter att göra överföringen inom 14 dagar från mottagandet av en komplett och giltig anmälan.

  TURA hanterar inte några anmälningar som inkommer efter ansökningsperiodens slutdatum eller som TURA efter eget gottfinnande bedömer vara ofullständiga eller oläsliga.

  TURA förbehåller sig rätten att granska anmälningar i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. TURA förbehåller sig rätten att utesluta anmälningar och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt.

  Hantering av persondata
  TURA är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556193–0420 och personuppgiftsansvariga enligt tillämpliga lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter för alla personuppgifter som deltagaren uppger i samband med utnyttjande av denna kampanj. All personlig information kommer att behandlas av TURA endast i samband med hantering av denna kampanj. TURA kan komma att lämna ut deltagarens personuppgifter om TURA är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. När deltagaren tar del av kampanjen, behandlar vi deltagarens uppgifter grundat på vårt legitima intresse av att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot deltagaren. Deltagarens personuppgifter kommer att behandlas så länge det är motiverat av sammanhanget. 

  Deltagaren har rätt att få besked om vilka personuppgifter om deltagaren som vi behandlar och hur vi behandlar dessa genom att kontakta oss via detta formulär. Deltagaren har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om deltagaren för det fall de är felaktiga och behöver uppdateras. Deltagaren har även i vissa fall rätt att få personuppgifterna raderade, till exempel om de inte är längre nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. 

  Så långt lagen tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem och denna kampanj styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Sverige. Som konsument har deltagaren eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på deltagarens eget språk och i deltagarens lokala domstolar. Deltagaren kan få information om vilka deltagarens rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Deltagarens lagstadgade rättigheter begränsas inte av dessa villkor.