2023-03-03

Tura Group AB – Intervju med CEO och CFO

Efter offentliggörandet av Tura Groups bokslutskommuniké genomförde Joel Westerström från Partner Fondkommission en intervju med CEO Stefan Eriksson och CFO Mats Almgren från Tura Group. Intervjun tar upp relevanta frågeställningar från rapporten men även tankar om historia och framtid.