• STREAMINGKIT FÖR MOBILEN

    Det viktigaste i detta steg är att du måste ha en extern mikrofon. Den inbyggda mikrofonen som finns på mobilen ger inte tillräckligt bra ljud. Lägg också märke till att det finns olika mikrofoner för IOS och Android. Dessa har olika anslutningar, Lightning (iOS) eller USB-C (Android).

  • VILKEN TYP AV MOBIL SKA DU FILMA MED?

    MOBIL.png

     

  • ios.png

  • ANDROID.png