• TASCO.jpg

    Konsument

    Ta kontakt med ditt inköpsställe för reklamation eller service.

    Återförsäljare

    E-post med information om produkt med varukod och felbeskrivning mailas till: innesalj@turascandinavia.com var efter ni får besked om produkten skall skickas in för felsökning/reparation, eller om produkten täcks av en garanti där den kan ersättas/krediteras direkt.