• TASCO.jpg

  Konsument

  Ta kontakt med ditt inköpsställe för reklamation eller service.

  Återförsäljare

  E-post med information om produkt med varukod och felbeskrivning mailas till rma@turascandinavia.com var efter ni får besked om produkten skall skickas in för felsökning/reparation, eller om produkten täcks av en garanti där den kan ersättas/krediteras direkt.

  Garanti

  På varor från TASCO, erbjuder vi två års garanti.