• SUDIO.jpg

    Konsument

    Trasiga produkter byts ut mot nya eller krediteras som vanligt enligt svenska garanti- och reklamationsregler. 
    Kvitto ska alltid visas upp från konsument. 

    Återförsäljare

    Från återförsäljare tar vi emot reklamation även om de tidigare handlat någon annanstans. Felbeskrivning ska alltid anges.