• SONORO_LOGO.png

    Garanti

    Samtliga Sonoro produkter säljs med två års garanti. Detta från inköpsdatum. 

    Reklamation

    Vid problem med din Sonoro produkt, skall anmälan göras HÄR. Så fort ditt ärende är registrerat, tittar vi på detta och återkopplar med instruktioner kring vad som kommer att ske. Vårt mål är att redan samma dag återkomma med svar på gjord ansökan.