• SLEEPYTROLL_support.png

  Konsument

  Ta kontakt med ditt inköpsställe för reklamation eller service.

  Återförsäljare

  E-post med information om produkt med varukod och felbeskrivning skickas till rma@turascandinavia.com var efter ni får besked om produkten skall skickas in för felsökning/reparation, eller om produkten täcks av en garanti där den kan ersättas/krediteras direkt.

  Adress för inskick av produkter

  Tura Scandinavia AB
  att: Service
  Energigatan 15B
  434 37 KUNGSBACKA

  Garanti

  På varor från Sleepytroll, erbjuder vi två års garanti.