• PURE.jpg

    Konsument

    Ta kontakt med återförsäljare.

    Återförsäljare

    Vid problem med din produkt, skall anmälan göras HÄR. Så fort ditt ärende är registrerat, tittar vi på detta och återkopplar med instruktioner kring vad som kommer att ske. Vårt mål är att redan samma dag återkomma med svar på gjord ansökan.