• PLANTRONICS.jpg

    Plantronics RMA (garanti) rutiner gällande från 1/6 2018.
    Både detaljhandeln och slutkund ska använda PLT:s egen RMA-rutin enligt nedan.

    På denna länk kommer du direkt till RMA sidan och kan göra ditt ärende.