• NITHO.png

    Konsument

    Ta kontakt med ditt inköpsställe för reklamation eller service.

    Återförsäljare

    E-brev med information om produkt inklusive varukod och felbeskrivning skickas till rma@turascandinavia.com. Vi återkommer mer eller mindre omgående med information om produkten skall skickas in till oss för felsökning och eventuell reparation. Alternativt ersätts varan utan att vi behöver få in trasig vara.