• REPARATION & SERVICE

    Om du som återförsäljare eller slutförbrukare köpt en vara genom oss, som behöver repareras eller allmänt ses över, görs ansökan nedan.

    För att vi skall kunna lösa ärendet så snabbt som möjligt, är det av yttersta vikt att samtliga fält fylls i med korrekt information. Ansökan skickas per automatik vidare till den person i vår organisation, som sköter om det varumärke som ärendet gäller. Vårt mål är att redan samma dag återkomma med svar på gjord ansökan.

    Gäller ditt ärende Koss Porta Pro, vänligen klicka HÄR.

    KNAPP_ANSÖKAN_SV.png