TASCO

Support för varumärket Tasco

Konsument:
Ta kontakt med ditt inköpsställe för reklamation eller service.

Återförsäljare:
E-post med information om produkt med varukod och felbeskrivning mailas till: innesalj@turascandinavia.com var efter ni får besked om produkten skall skickas in för felsökning/reparation, eller om produkten täcks av en garanti där den kan ersättas/krediteras direkt.