BLACKVUE

Support för varumärket Blackvue

Konsument:
Ta kontakt med ditt inköpsställe för reklamation eller service.

Återförsäljare:
E-post med information om produkt och felbeskrivning skickas till: service@turascandinavia.com var efter ni får besked om produkten skall skickas in för felsökning/reparation, eller om produkten täcks av en garanti där den kan ersättas/krediteras direkt.

Adress för inskick av produkter:
Tura Scandinavia AB
att: Service
Energigatan 15B
434 37 KUNGSBACKA