• VARFÖR VÄLJA KENSINGTON STYRKULOR?

    KENSINGTON STYRKULOR ÄR BRA VID SYFTE ATT HÅLLA ARMBÅGE ELLER AXEL I ETT STATISKT LÄGE. VID LIDANDE AV KARPALTUNNELSYNDROM, TENDINIT ELLER ANDRA SKADOR I SAMBAND MED KONTORSARBETE KAN EN STYRKULA VARA HJÄLPSAM.

  • IKONER_TRACKBALL_SV.png