SIGMA

Den type kvalitet som Sigma står for, kan oppsummeres med to adjektiver: "essensielt" og "optimal". Nå som digitale bilder er overalt, har objektivkravene blitt dramatisk høyere og strengere. Bilder kan vises på dataskjermer og undersøkes på pikselnivå, slik at linseforvrengning er tydelig synlig, og objektivets ytelsesforskjeller er åpenbare med ett blikk. Derfor fokuserer Sigma på virkelig høy bildekvalitet.