NOKIA

Nokia Technologies utvikler og lisenserer banebrytende innovasjoner som driver den neste revolusjonen i databehandlingsverdenen og mobilitet: "Programmable World", hvor intelligente koblinger skaper nye spennende muligheter.