APPLEBOX

AppleBox er perfekt for montering av lysarmaturer, heve belysning og ”C-stands” og mye mer.