• REPARASJON & SERVICE

    Hvis du som forhandler eller sluttforbruker kjøpte et produkt gjennom oss, som må repareres eller gjennomgås generelt, blir søknaden gjort nedenfor.

    For at vi skal kunne løse saken så raskt som mulig, er det av største viktighet at alle felt fylles ut med riktig informasjon. Søknaden blir automatisk videresendt til personen i organisasjonen vår, som tar seg av varemerket som saken gjelder for. Målet vårt er å komme tilbake samme dag med svar på søknaden.

    KNAPP_ANSÖKAN_NO.png